Njut av en golfupplevelse på 36 hål

AKTUELLT PÅ ARASLÖV: RESTAURANGEN ÄR ÖPPEN FÖR LUNCH 11.30 – 14.00.

BANSTATUS: Södra banan är öppen med sommargreener (ej vid frost). Norra banan är stängd för säsongen.

Spela golf på Araslöv

Välkommen till en av Sveriges mest populära och årligen spelade anläggningar. Vi erbjuder stora upplevelser på våra två banor som är av blandad hed- och parkkaraktär. Anläggningen präglas av en fantastisk natur, vårt vackra klubbhus och historiska omgivningar. Vi ställer höga krav på oss när det gäller spelkänsla och banornas klippytor och du kan förvänta dig en riktigt hög kvalité. Innan, under och efter spel finns goda förutsättningar att krydda din golf med en matupplevelse i vår restaurang eller kiosk.

Receptionen

Måndag – Fredag
08.00 – 16.00

Omklädningsrum

Öppet
07.00 – 18.00

 

RestaurangEN

Måndag – Fredag
11.30 – 14.00

!

RANGEN

Öppen alla dagar

Grästee stängt. Om bollarna är slut i maskinen gäller självplock.

Kiosken

Stängd för säsongen

Shopen

Stängd för säsongen
Kontakta Linda om ni behöver något i shopen, shopen@araslovgolf.se eller  0709901006 

Aktuellt bokningsläge

Logga in till Min Golf

Greenfee

För medlemmar

Lektioner

Boka golfpaket

Tävlingar

Bli medlem

Golfbanorna

Juniorsidan

Sociala Golfgrupper

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR ARASLÖVS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid entrén intill receptionen.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.      Out of bounds (Regel 18.2)
 1. Markeras med vita pinnar alternativt pinnar med vit topp.
 2. Elstängsel på Södra banans hål 3, 4, 5, 13, 14 och 15 utgör gräns för Out of Bounds. Pinnarna i sig definierar gränsen. Se punkt 4.1
 3. De stenbelagda områdena och byggnaderna i klubbhusområdet är utanför banan. 
2.      Pliktområden (Regel 17)
 1. Det röda pliktområdet på höger sida om Norra banans hål 11, som bara är definierat på en sida, är oändligt.
 2. Dammen på Norra banans hål 17 är gult pliktområde; pliktområdets gräns definieras av aktuell vattenlinje. 
3.      Green (Regel 13)

Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom nr en boll spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
4.      Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på Södra banans hål 3, 4, 5, 13, 14 och 15 får spelaren utan plikt ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.
 2. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av Norra banans hål 1 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
 3. De unga träden med stödpinne är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

1.      Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 1. a) Mark under arbete
 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 3. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 6. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är:

På spellinjen och är:

Inom två klubblängder från greenen och

Inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

 1. Lättnad för störande inverkan av staket som inhägnar hage för får på Norra banans hål 4 och 5 samt Södra banans hål 12, får tas enligt Regel 16.1. Hagen är del av spelfältet och i förekommande fall skall lättnad tas i hagen.
 1. c) Organiska delar av banan
 2. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
 3. Stengärdesgårdar. 

LOKALA BESTÄMMELSER

 1. Spikskor är förbjudet på Araslövs banor och klubbhusområden.

Bunkerkrattor ska efter användning läggas i bunkern i spelriktningen.

Ladda ner Lokala regler