Njut av en golfupplevelse på 36 hål

AKTUELLT PÅ ARASLÖV: Receptionen är öppen mån – fre 07.30 – 18.00,  lör – sön 07.30 – 17.00.

BANSTATUS: Båda banorna är öppna.

Spela golf på Araslöv

Välkommen till en av Sveriges mest populära och årligen spelade anläggningar. Vi erbjuder stora upplevelser på våra två banor som är av blandad hed- och parkkaraktär. Anläggningen präglas av en fantastisk natur, vårt vackra klubbhus och historiska omgivningar. Vi ställer höga krav på oss när det gäller spelkänsla och banornas klippytor och du kan förvänta dig en riktigt hög kvalité. Innan, under och efter spel finns goda förutsättningar att krydda din golf med en matupplevelse i vår restaurang eller kiosk.

Receptionen

Måndag – Fredag
07:30 – 18.00

Lördag, Söndag, helgdag
07:30 – 17.00

Telefonväxeln är öppen från 8.00

Omklädningsrum

Öppet
06.00 – 20.00

 

RestaurangEN

Måndag 
09:00 – 21.00 stänger köket

Tisdag – Lördag
07:00 – 21.00 stänger köket

Söndag
07.00 – 17.00 stänger restaurangen

!

RANGEN

Öppen alla dagar

Kiosken

Öppet alla dagar
09.00 – 18.00

Shopen

Måndag – Fredag
08.00 – 17.00

Lördag – Söndag, Helgdag
08.00 – 16.00

Vill du boka lektion ring direkt till
shopen 044-716 00 (välj shop)

Aktuellt bokningsläge

Logga in till Min Golf

Greenfee

För medlemmar

Lektioner

Boka golfpaket

Tävlingar

Bli medlem

Golfbanorna

Juniorsidan

Sociala Golfgrupper

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR ARASLÖVS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR ARASLÖVS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid entrén intill receptionen och på hemsidan (araslovgolf.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.      Out of bounds (Regel 18.2)
  1. Markeras med vita pinnar alternativt pinnar med vit topp.
  2. Elstängsel på Södra banans hål 3, 4, 5, 13, 14 och 15 utgör gräns för Out of Bounds. Pinnarna i sig definierar gränsen. Se punkt 4.1
  3. De stenbelagda områdena och byggnaderna i klubbhusområdet är utanför banan. 
2.      Pliktområden (Regel 17)
  1. Det röda pliktområdet på höger sida om Norra banans hål 11, som bara är definierat på en sida, är oändligt. 
3.      Green (Regel 13)

Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom nr en boll spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4.      Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på Södra banans hål 3, 4, 5, 13, 14 och 15 får spelaren utan plikt ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.
  2. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av Norra banans hål 1 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
  3. De unga träden med stödpinne är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt  Regel 16.1f.

Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som
mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas
enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa
fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas
bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt
regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara
tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat
föremål är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och
Inom två klubblängder från bollen.
Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad
enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.
3. Lättnad för störande inverkan av staket som inhägnar hage för får på Norra banans hål 3, 4
och 5 samt Södra banans hål 12, får tas enligt Regel 16.1. Hagen är del av spelfältet och i
förekommande fall skall lättnad tas i hagen.

c) Organiska delar av banan
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
2. Stengärdesgårdar.

LOKALA BESTÄMMELSER
1. Spikskor är förbjudet på Araslövs banor och klubbhusområden.
2. Bunkerkrattor ska efter användning läggas i bunkern i spelriktningen.

 

Ladda ner Lokala regler