Tävlingar

Tävlingsrapporter, resultat och nyheter

 

Stark avrådan från tävling i Golfsverige

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan).

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking.

Information om klubbens verksamheter

Uppdatering Svenska golfförbundet 17 maj 2021

SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta.

Ovanstående innebär att vi i styrelsen har en förhoppning om att starta upp aktiviteter, även för medlemmar födda tidigare än 2002, från 1 juni.

De sociala grupperna kan återuppta sitt spel och vi kan börja följa det uppgjorda tävlingsprogrammet. Första tävlingen blir 13 juni, följt av KM 4 juli och Nationell Damdag 8 juli.

Uppdatering 10 maj:

SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller fortsatt till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis, med tre veckors framförhållning. Nytt beslut kommuniceras måndag 17 maj.

(Svenska Golfförbundets hemsida 210510)

Ovanstående innebär att Araslövs GK inte kommer att genomföra några aktiviteter förrän tidigast måndag 31 maj.  Bland annat blir det inte klubbtävling varken 16 maj eller 30 maj och inte heller något spel i de olika sociala grupperna.

Juniorverksamheten genomförs som planerat.

Seriespel för herrar är inställd för hela 2021.

Seriespel för damer kommer ev genomföras under hösten.

/Styrelsen

 

Uppdatering 3 maj:

SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller fortsatt till och med 23 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis, numera med tre veckors framförhållning. Nytt beslut kommuniceras måndag 10 maj. (Svenska Golfförbundets hemsida 210503)

Ovanstående innebär att Araslövs GK inte kommer att genomföra några aktiviteter förrän tidigast måndag 24 maj.  Bland annat blir det inte klubbtävling vare sig 1 maj eller 16 maj och inte heller något spel i de olika sociala grupperna.

Juniorverksamheten genomförs som planerat.

Seriespel för herrar är inställd för hela 2021.

Seriespel för damer kommer ev. genomföras under hösten.

/Styrelsen

 Araslövs GK följer SGF:s rekommendationer och kommer att följa ovan tävlingsplan för 2021 så fort som SGF lättar på restriktionerna för smittspridning av Covid-19.

 

 

 

 

För medlemmar

Mer info kommer här senare.

Medlemskap på Araslöv

Mer info kommer här senare.

Styrelsen

Styrelsen i Araslövs GK har till uppgift att verka för medlemmarnas trivsel och utveckling som golfspelare. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter.

Nya regler 1 januari 2019

Filmer för att lättare förstå reglerna.

Genom att klicka på länken här under kan du se filmer som presenteras avseende regeländringarna. Detta är ett bra sätt få förståelse för de regeländringar / kompletteringar som gäller från den 1 januari 2019. Ett komplement till regelboken som du kan köpa i receptionen.

Ladda ner.

Regelboken finns som gratis mobilapp till Android och iPhone. Ladda ner “Rules of Golf 2019” så har du alltid reglerna nära tillhands. Dessutom kan du testa dina regelkunskaper i ett quiz som du hittar i appen.

Här är de viktigaste ändringarna:

  • Att leta max 3 minuter, oavsett var på spelfältet bollen befinner sig.
  • Att droppning av boll sker från knähöjd. Skulle man droppa från fel höjd utgår ingen plikt men man måste droppa om. Skulle man mot förmodan spela bollen efter ett felaktigt dropp utgår 1 pliktslag.
  • Om du puttar från på green och träffar flaggstången utgår inga pliktslag.
  • Om du puttar från green och begärt flaggan passad, får du inte efter att du slagit till bollen begära att flaggan skall stå kvar. Om du då träffar flaggstången utgår 2 slags plikt som tidigare.
  • Inget pliktslag utgår om du träffar bollen två gånger eller om du träffar dig själv eller din utrustning med bollen.
  • Du får ta bort lösa naturföremål i pliktområden och bunker.
  • Du får grunda klubban i pliktområden (gult och rött).
  • Du måste slå ditt slag inom 40 sekunder efter att föregående spelare är klar med sitt slag.

Golfskola

Tillsammans med Marcus Golfskola erbjuds kurser för alla nivåer. Deltagarna blir indelade i grupper efter hcp och tränar därför med golfare på er egen nivå. Grupperna är 5-8 deltagare för att få gott om tid för alla.