Styrelse

Styrelsen i Araslövs GK har till uppgift att verka för medlemmarnas trivsel och utveckling som golfspelare. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Har du som medlem synpunkter på eller och idéer för vår verksamhet, eller om du på något sätt vill engagera dig i klubbens arbete, kontakta någon av nedanstående.

Tore Bergman

Tore Bergman

Ordförande

Kontaktperson mot Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund.

torebergman@hotmail.com

0734-372096

Leo Kristensson

Leo Kristensson

Kassör

Ekonomi
044 – 24 27 02 / 0708 – 24 27 02

Bengt Svensson

Bengt Svensson

Ledamot

Seriespel damer och herrar.
Kontaktperson mot Skånes Golfförbund seriespel
070 – 518 78 06

Kent Martinsson

Kent Martinsson

Ledamot

Klubbtävlingar, Regelansvarig, hcp-revidering

0734-233513

Magnus Ringdahl

Magnus Ringdahl

Ledamot

Kontakperson mot Junior & Elit

Rolf Svensson

Rolf Svensson

Ledamot

Kontakperson mot våra Sociala grupper
rolf@it-one.se

0734-298944

Bertil Yvling

Bertil Yvling

Sekreterare

Information på hemsidan, Protokoll
070 – 525 49 70