Styrelse

Styrelsen i Araslövs GK har till uppgift att verka för medlemmarnas trivsel och utveckling som golfspelare. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Har du som medlem synpunkter på eller och idéer för vår verksamhet, eller om du på något sätt vill engagera dig i klubbens arbete, kontakta någon av nedanstående.

Åsa Melkersson

Åsa Melkersson

Ordförande

Kontaktperson mot Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund.

Leo Kristensson

Leo Kristensson

Kassör

Ekonomi
044 – 24 27 02 / 0708 – 24 27 02

Bengt Svensson

Bengt Svensson

Seriespel damer och herrar.
Kontaktperson mot Skånes Golfförbund seriespel
070 – 518 78 06

Kenth Lindfors

Kenth Lindfors

Ledamot

Klubbtävlingar, Handikapprevidering
070 – 812 83 02

Magnus Ringdahl

Magnus Ringdahl

Ledamot

Kontakperson mot Junior & Elit

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Ledamot

Kontakperson mot våra Sociala grupper,
Onsdagsgolfen, Medlemsresa
072 – 239 51 39

Bertil Yvling

Bertil Yvling

Sekreterare

Information på hemsidan, Protokoll
070 – 525 49 70