Styrelse

Styrelsen i Araslövs GK har till uppgift att verka för medlemmarnas trivsel och utveckling som golfspelare. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Har du som medlem synpunkter på eller och idéer för vår verksamhet, eller om du på något sätt vill engagera dig i klubbens arbete, kontakta någon av nedanstående.

Tore Bergman

Tore Bergman

Ordförande

Kontaktperson mot Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund.

torebergman@hotmail.com

0734-372096

Leo Kristensson

Leo Kristensson

Kassör

Ekonomi
044 – 24 27 02 / 0708 – 24 27 02

Kent Martinsson

Kent Martinsson

Ledamot

Seriespel Herrar Regelansvarig, hcp-revidering
kontaktperson mot Skånes 
Golfförbund

0734-233513

Magnus thörnqvist

Magnus thörnqvist

Ledamot

Kontakperson mot Junior & Elit

kristianstads_killen@hotmail.com

Rolf Svensson

Rolf Svensson

Ledamot

Kontakperson mot våra Sociala grupper
rolf@it-one.se

0734-298944

Silva Nilsson

Silva Nilsson

Ledamot

Information. Hemsida, Facebook, Seriegolf Damer, Protokoll

silva.nilsson@telia.com 

Camilla Breitenfellner

Camilla Breitenfellner

Ledamot

Tävlingsledare

camilla.breitenfellner@gmail.com