Endast södra banan är öppen from idag

On 8 november, 2021
"

LÄS MER

Nu stänger vi norra banan för denna säsongen. Södra banan är öppen med sommargreener.

Banan stängs vid de första frostdagarna
Vi har då kommit till den tid tiden på året då vi har frost på nätterna och plusgrader på dagen. Gräset är väldigt känsligt för all trafik de första 5-7 frostnätterna. Det är då fortfarande “saftspänt” vilket gör att gräsets celler skadas om vi går eller kör exempelvis vagn på det. Dessa skador har vi sen långt ut på senvåren. Av denna anledning kommer banan att stängas helt de första kalla nätterna framöver. Detta beslut kan tas med kort varsel och mail kommer att skickas till dig med bokad tid.

Återigen vill vi påminna om att vara rädd om banan under vintern. Laga ditt nedslagsmärke (gärna fler), lägg tillbaka torv och är du osäker om frost och tjäle så spela mot provisorisk green.