Information om klubbens verksamheter

On 18 maj, 2021
"

LÄS MER

Uppdatering Svenska golfförbundet 17 maj:
Rekommendationer till och med 31 maj
► SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott (se definition nedan) gäller fortsatt till och med den 31 maj.
► Alla förbundstävlingar till och med 31 maj är inställda och inga nationella tävlingar registreras i SGF Golf Ranking under denna period.
► Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får spela enstaka lokala tävlingar utomhus (läs mer nedan).

Rekommendationer från och med 1 juni
SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar). Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att:
1. regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.
2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta 1 juni (t.ex. avrådan från resor mer än X timmar).
3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren (uppdaterad version publiceras senare denna vecka och kommer att reglera inom vilka ramar en tävling ska genomföras praktiskt). (Svenska Golfförbundets hemsida 210517)

Ovanstående innebär att vi i styrelsen har en förhoppning om att starta upp aktiviteter, även för medlemmar födda tidigare än 2002, från 1 juni.
De sociala grupperna kan återuppta sitt spel och vi kan börja följa det uppgjorda tävlingsprogrammet. Första tävlingen blir 13 juni, följt av KM 4 juli och Nationell Damdag 8 juli.
Allt under förutsättning att det inte blir några bakslag i smittspridningen. Vi kommer att anpassa aktiviteterna efter rådande rekommendationer om att hålla avstånd osv.
 Juniorverksamheten genomförs som planerat.
 Seriespel för herrar är inställd för hela 2021.
 Seriespel för damer kommer ev genomföras under hösten.

/Styrelsen