Södra banan är öppen med sommargreener

On 2 mars, 2021
"

LÄS MER

Det gick snabbt från vinter till vår och detta har gjort att vi nu tänker öppna upp för spel till ordinarie greener.
Det finns några saker som är otroligt viktigt att tänka på när det gäller just vinterspel.
Vid frost eller tjäle är det förbjudet att beträda ordinarie greener. Ser vi att det kommer bli sämre väder under en längre period kommer vi ta in flaggorna igen.

Gräset är otroligt känsligt just nu, och tyvärr ser jag att banan har tagit mycket stryk av vinterspelet.
Tänk på att laga era nedslagsmärken och uppslagna torvor.
Ett icke lagat märke är en inkörsport till sjukdomar och det vill vi gärna slippa.
Tänk även på att är ordinarie greener stängda så gäller detta även övningsgreenerna och korthålsbana.

Med vänlig hälsning, Mattias Bengtsson
Course Manager